Je kan je (eind)werk via deze weg uploaden.

Via deze weg kan je ook ander werk doorsturen (posters, dossiers, ...)

Meer informatie over eindwerken vind je hier

    kleurzwart/witgemengd (kleur en zwart/wit)

    plastieke ringenlijmenmetalen ringenniet van toepassing

    enkelzijdigdubbelzijdig

    metzonderniet van toepassing